За нас

За нас

Добре дошли в семейството на Фиго Фрут!

Създаването на семейната ферма от смокиновите насаждения стартира в периода 2013-2014 г. в района на едно от най-топлите и благодатни кътчета на България – Сандански, в с. Хотово. Районът е с най-продължителното слънцегреене за България, което благоприятства за отглеждането на качествена продукция.

В стопанстото се отглеждат 5 сорта био смокини, като основно място заемат Българска Серектирана смокиня 6 и турска.

Към момента освен пресен плод предлагаме на пазара широка гама от сладка от смокини, сиропи от смокини и смокинови листа, както и чай от смокинови листа.

С цел осигуряване на качествени, вкусни и естествени продукти Фиго Фрут ЕООД е регистриран като производител на биологично производство и гарантира за очакваните от потребителя качества на предлаганите продукти. Нашите продукти са произведени съгласно стриктни правила, чиято цел е опазването на околната среда и покриване на стандартите за биологично производство.

Насажденията се третират само с предвидените за биологичното производство препарати, което гарантира високо качество на продуктите и удовлетвореност на крайния потребител. Създадено е модерно и независимо стопанство, произвеждащо конкурентноспособна продукция с оглед на цена и качество, отговаряща на международните стандарти.