Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства
28 юни 2020

На днешната дата през 2018 г. Фиго Фрут започва изпълнението на проект по подмярка 4.1Инвестиции в земеделските стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Целта на инвестицията е разширяване на оводните насаждения от смокини на стопанството, засаждане на десертно грозде и изграждане на стопанска сграда.